Štúrova 577
972 12 Nedožery - Brezany

Konateľ spoločnosti: PhDr. Ján Benňadik PhD
Mob: +421 905 318 972